A Ramadan poem by Qari Ahmed (of MMI)

Woh chand Ka Chamakna

Woh Masjido ka Sawarna

Woh Musalmano Ki Dhoom

Ramzan is coming soon

Woh Sehri Ka Maza

Woh Iftar Ki Bhook

Woh Quran Ki Tilaawat

Woh Namaz Ka Mamool

Woh Roze Ki Barkat

Woh Roze Ka Noor       

       MAHE RAMZAN MUBARAK

(Qari Muhammad Ahmed -Masjid Madinaul Ilm)